Össeby-Garn - kulturbygd vid vatten

I Össeby-Garn ligger de historiska sevärdheterna tätt. Uppifrån kyrkogården kan man blicka ut över ett landskap som bär spår av mänsklig aktivitet sedan mycket lång tid. Läget var en naturlig mötesplats och lämpligt för bosättningar längs med den vikingatida vattenvägen Långhundraleden.

 

Tidigare var Össeby respektive Garn två byar med var sin kyrka som låg på var sida av Husåns utflöde i Garnsviken. Össeby kyrka övergavs efter en brand men ruinen efter kyrkan från 1400-talet finns kvar. Kyrkoruinen är vackert belägen och används idag för gudstjänster och dop under sommaren.

Följer man vägen västerut från Össeby-Garns kyrka kommer man efter ca 200 meter till två små stugor på vänster sida av vägen. Här på Klockarborg bodde familjen Söderberg från och med 1876 och de fick så småningom tio barn. Ett av barnen bodde kvar i huset fram till 1970-talet med ytterst begränsade moderniseringar. Därför är bostaden och miljön i stort sett bevarad som den var för mer än hundra år sedan. Föreningen Klockarborgs vänner äger och underhåller byggnaderna och håller öppet för besökare under sommarhalvåret.

Barnen Söderberg gick i skolan i Lilla Garn, och även skolan är bevarad som museal miljö. Här inryms Vallentuna skolmuseum som är en komplett skolmiljö med skolsal och lärarinnebostad från 1910. Det finns också ett rum fullt av skolplanscher från 1870- till 1960-talet.

Vid Brottby kvarn kan man gå på en promenad och samtidigt lyssna på ljudfiler i form av radioteater. Lyssnaren får ta del av några människoöden som utspelade sig i det historiska Össeby-Garn. Det har också gjorts ljudfiler med syntolkning av kulturmiljön så att personer med funktionsnedsättning i förväg ska få kunskap om platsen. På så sätt blir historien tillgänglig för flera. Ljudfilerna finns att ladda ner på Stockholms länsmuseums webbplats.