Kårstabygden - "så långt borta men ändå så nära"

Kårsta socken ligger i norra delen av Vallentuna, sydväst om Norrtälje. Området karakteriseras av dalgångsbygd i väster och skogsbygd i öster, och avgränsas av sjön Sparren i norr. Området är rikt på fornlämningar främst från järnåldern men även från bronsåldern.

Centralorten Kårsta är ett litet lantligt stationssamhälle som är slutstation för Kårsta-linjen av Roslagsbanan. Området ligger väldigt naturskönt och fridfullt med gott om vackra och intressanta platser att besöka i närmiljön. Den lilla skogsjön Bergsjön nära Kårsta skola har en kommunal badplats med brygga.

Kyrkbyn Kårstaby, ca 1 km från Kårsta samhälle, är en välbevarad kulturmiljö som har bevarat sin gamla bystruktur sedan innan laga skifte. Det är en av de få oskiftade byar som finns kvar i Mälardalen. Kårsta medeltida bykyrka ligger mitt i Kårstaby. Hela området runt Kårstaby och de centrala delarna av Kårsta socken är utpekade som riksintresse ur kulturmiljösynpunkt.

Roslagsbanan gick tidigare hela vägen till Rimbo. Rimbosträckningen lades ner i början av 80-talet men den gamla banvallen ligger fortfarande kvar och är nu ett fint promenadstråk längs sjön Sparren ett par kilometer norr om Kårsta station. På promenaden mot Sparren passerar man Backa gård som idag är ortens mjölkgård som levererar till Arla. Huvudbyggnaden på Backa gård uppfördes redan på 1840-talet i tidstypisk empirestil. Det årliga ”kosläppet” på Backa brukar locka tusentals stockholmare ut till den lilla orten för att se de ystra korna släppas ut på grönbete.

3 damer på promenad mot Kårstaviken i Sparren. Backa gård syns i bakgrunden. Bild från Vallentuna bildarkiv. Fotograf okänd (ca 1905).