Demokrati Tänka Tycka Tala

Demokrati på Biblioteket och i Friluftslivet

Det är flera verksamheter som jobbar med demokrati i år i Vallentuna kommun. Biblioteket firar 70 år och lyfter sin demokratifunktion. Friluftsföreningar tillsammans med bland andra Fritidsförvaltningen firar Friluftslivets år med rikskampanjen "Luften är fri!"