Lotte Laserstein - "Ett delat liv"

Kulturrummet - Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Intendenten och författaren Ylva Hillström från Moderna muséet berättar om den tysk-svenska konstnären Lotte Laserstein (1898–1993) och om utställningen ”Ett delat liv”, som presenteras vid Moderna muséet. Laserstein var banbrytande och anses numera vara en av konstvärldens mest spännande återupptäckter.

Lotte Lasersteins konstnärliga karriär började i Berlin på 1920-talet. Efter att hon 1927 tagit examen vid Berlins konstakademi – som en av de första kvinnorna – lyckades hon snabbt göra sig ett namn på stadens konstscen. Med personliga ateljéscener och porträtt av urbana, emanciperade kvinnor, fångade Laserstein en tidsanda. I Lasersteins verk finns en intim realism som flätar samman målartradition med modern tematik. De målningar som skapades i Berlin, där Laserstein skildrar sin roll som konstnär och visar på de många sidorna hos Weimarrepublikens moderna ”nya kvinna” – visar sig vara underligt dagsaktuella, särskilt mot bakgrund av pågående diskussioner kring genus och queerhet.

Den framgång som de tyska konstkritikerna tillskrev Lotte Laserstein på 1920-talet fick ett abrupt slut 1933, med nazisternas maktövertagande. Som judinna blev Laserstein alltmer utestängd från det offentliga konstlivet. Tack vare en inbjudan till en utställning från Galerie Moderne i Stockholm, lyckades hon 1937 ta sig själv och några av sina viktigaste verk till Sverige, där hon skulle komma att tillbringa största delen av sitt yrkesverksamma liv. I Sverige kunde Lotte Laserstein skapa sig en ny tillvaro som porträtt- och landskapsmålare.

Lotte Lasersteins beskrev sitt liv och sin karriär med orden ”Med räddningen till Sverige bröts mitt liv itu”. Denna delning har fått prägla utställningens struktur. Den första delen tillägnas Lasersteins tid i Berlin; centrala verk skildras hennes konstnärliga början och första framgångar i Weimarrepubliken. Den andra delen uppmärksammar Lasersteins år i Sverige.

Kontaktinformation

c/o Hallsten, Rosengårdsvägen 183
18633 Vallentuna
Kontaktperson: Lennart Hallsten
Telefon: 072-2216511

Arrangör: Vallentuna konstförening och Kultur Vallentuna

E-post: vkf@vallentunakonstforening.se
Hemsida: https://www.vallentunakonst...

Mer från Kulturrummet - Vallentuna Kulturhus

Utbud

Prisinformation

Fri entré.