Drop-in-öppet Väsby kvarn

Vallentuna

Nybildade Väsby kvarnförening i Vallentuna håller drop-in öppet i kvarnen. Packa picknickkorgen och kom och titta in.

Väsby kvarn ligger mellan Vallentuna kyrka och Kvarnbadet.

Öppet och bemannat kl 12-14:

Maj: 20/5 och 27/5

Juni: 3/6,10/6 och 17/6

Augusti: 5/8,12/8,19/8 och 26/8

Arr: Väsby kvarnförening i Vallentuna i samarbete med Kultur Vallentuna 

Om Väsby kvarn

Vallentunas landmärke, Väsby kvarn, totalförstördes i en anlagd brand 2008. Genom ett samarbete mellan kommunen, näringsliv och ideella krafter byggdes kvarnens exteriör upp igen och återinvigdes 19 maj 2019.

Kvarnen var ett viktigt och uppskattat landmärke med ett stort symbolvärde för många Vallentunabor. Belägen på en liten höjd mellan Vallentuna kyrka och Kvarnbadet nära Vallentuna Centrum fanns den tydligt i blickfånget från både land och vatten.

Kvarnen hörde ursprungligen till Väsby gård och uppfördes omkring 1865. 1959 fick Vallentuna hembygdsförening kvarnen i gåva. Hembygdsföreningen gjorde en omfattande yttre renovering av kvarnen 2005-2008. En inre upprustning skulle precis påbörjas när kvarnen plötsligt totalförstördes i en anlagd brand 30 mars 2008.

Många i Vallentuna har under de år som gått saknat det landmärke som den nedbrunna kvarnen var för Vallentuna. Kommunen tog därför, tillsammans med det lokala näringslivet och ideella krafter, initiativ till att återskapa landmärket i form av en ny, återuppförd kvarn på samma plats. Den nya kvarnen invigdes 19 maj 2019.

Tack till donatorer

Kommunen har bjudit in invånare och företagare att bidra till kvarnens återuppbyggnad i form av donationer, kunskap och engagemang. Vallentunaborna har gett ett fantastiskt gensvar. Många har skänt tid, kraft, material och gåvor.

Ett företagarnätverk, med arbetsnamnet Vallentuna Kvarn, startade för att samverka kring projektet och samla in donationer till återuppbyggnaden från näringsliv, privatpersoner och lokala aktörer. 

20maj 12:00 - 14:00
27maj 12:00 - 14:00
03jun 12:00 - 14:00
10jun 12:00 - 14:00
17jun 12:00 - 14:00
05aug 12:00 - 14:00
12aug 12:00 - 14:00
19aug 12:00 - 14:00
26aug 12:00 - 14:00

Kontaktinformation

Allévägen 1

Telefon: 08-58785000

E-post: kultur@vallentuna.se

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Hitta hit