Trubadur Bengt Vilhelmsson till Träffpunkten Kårsta

Kårsta 4H-klubb / Äppellundens Café, Vallentuna

Trubadur Bengt Vilhelmssom spelar live och kommer med ett klurigt musikkryss. Någon julsång blir det såklart också.

Kom och njut och sjung med till fin musik och sång. 

Välkomna