Hövdingaparken

Vallentuna

Någonstans i historien, för drygt två och ett halvt tusen år sedan, omkring 1000 f.kr - 500 f.kr befann sig människan här i norden i slutet av bronsåldern. Vid den tiden beräknar man att det just här i Vallentuna började bli möjligt att etablera sig på en, någorlunda sammanhängande, större landmassa. Det hade visserligen redan 1000 år tidigare stuckit upp ett och annat skär ur vattenmassorna som då flöt över det som idag är Vallentuna men då inte mycket mer än att man skulle kalla det en gles skärgård om man såg detsamma idag.

Idag när man rör sig i Vallentuna centrum tänker man inte på att det här är forntida vattendrag och öar som utgör torg och kvarter med hus. Det var häromkring de allra första Vallentunaborna bosatte sig någon gång kring århundraden före och efter år 0 som kallas den äldre järnåldern. Hade du stått vid hörnet Mörbyvägen-Centrumpassagen mitt emot  ICA-garaget i Vallentuna centrum i slutet av bronsåldern för kanske 2600 år sedan hade du varit ganska nära vattnet. Härifrån med sikten riktad över det som är dagens centrum och stationen så skulle du se den stora vattenvägen från Mälaren och upp mot norra delarna av kommunen.

Ungefär där Fornminnesvägen möter Mörbyvägen var på den tiden en hyfsat stor ö, medan Teknikvägens högsta punkt uppe vid Norrgården, Ekeby och Rosengården utgjorde en större sydlig udde på en lite större landmassa.

Det som idag är den höjd som ligger bakom Centrumkyrkan i Vallentuna toppas av den s.k. Hövdingaparken. Från början fanns här troligen en större gård.

Man ägnade sig åt, och levde av, i första hand djurhållning på den tiden och för att djuren inte skulle komma in på den mark där människor levde och verkade så byggde man gärdesgårdar av sten, sådana som arkeologer idag kallar stensträngar.

Res med kollektivtrafiken

Från Hållplatsen ta dig över Banvägen och in i centrum. Gå norrut förbi Systembolaget och Centrumkyrkan.

Fakta

Dagens Hövdingapark - en skogsdunge med historia

Hövdingaparken anlades av Vallentuna kommun för att lyfta den centrumnära forntida historian. Den är inte utformad som en lekplats eller en aktivtetspark utan är framförallt en markör för en bosättningsplats från äldre Järnåldern. Det finns en liten stig och en skylt med lite information om platsen. 

Vägbeskrivning

Från Vallentuna centrum kan du ta dig till Hövdingaparken genom att promenera norrut från Systembolaget och Centrumkyrkan in på ett grönområde. Parken ligger mellan Mörbyvägen och Hövdingavägen.

Hitta hit