Gävsjö gransumpskog

Vallentuna

I den rika och varierade Gävsjöskogen öster om Vallentuna tätort finns en gransumpskog. Denna biotop (växt- och djurmiljö) karaktäriseras av stora gamla granar, al med rotsocklar och vattenspeglar. Det är en miljö för fantasi och avkoppling. Här finns rikt med död ved och torra träd. Delar av området har troligen varit offer för skogsbrand då man här och var kan finna träkol. Detta är en så kallad nyckelbiotop med signalarter som grön sköldmossa, skriftlav, stubbspretmossa, kornknutmossa, ormbär, ullticka samt vedticka.

Vägbeskrivning

500 meter väster om Lövsättra by.

Faciliteter

  • Skogsmark

Hitta hit