Gävsjö

Vallentuna

Runt Gävsjön finns mycket orörd skog som börjar utvecklas till så kallad naturskog. Torra träd (torrakor), döda liggande träd (lågor), gamla träd, rik struktur (olika ålder) och dynamik (olika arter samt öppet och slutet) samt ett rikt djurliv. Då Gävsjön är en vassjö och igenväxningssjö finns det även ett rikt fågelliv. Finn din egen utsiktsplats och se om du kan se en häger eller en rördrom.

Vägbeskrivning

Gävsjön ligger öster om området Kristineberg.

Faciliteter

  • Skogsmark

Hitta hit