Kårsta Elljusspår

Vallentuna

Elljusspåret startar vid Bergsjöplan och går längs med vägen öster om planen, vidare till stigen som leder till Bergsjöns badplats. Strax innan stigen kommer fram till sjön svänger elljusspåret av norr ut och går längs med åsen upp till Kårstavägen, där spåret sedan svänger tillbaka till skolan och Bergsjöplan.

Närvarostyrd belysning

Elljusspåret har en modern, miljöanpassad och närvarostyrd belysning som tonas ned till en styrka av 20 procent av sin maxkapacitet när ingen rör sig i spåret. På det sättet sparas energi samt att störningen på natur- och djurlivet blir mindre än med traditionell belysning.

Hitta hit