Digitala coacher till Kårsta

Kårsta 4H-klubb / Äppellundens Café, Vallentuna

Kommunens två digitala coacher kommer till Kårsta 4H klubb varannan onsdag kl 13-15. Tag med din mobil eller Ipad och få hjälp med dina frågor. 

Det blir en extra Träffpunkten Kårsta dessa tillfällen där du även kan komma för att fika till självkostnadspris.