Hembygdstorsdag - Hur mår sjöarna i Vallentuna?

Vallentuna

Hembygdstorsdag med Vallentuna kommuns vattensamordnare Frida Hellblom.

Hur våra sjöar mår beror mycket på var i landskapet de ligger och omgivande markanvändning. En sjö högt upp i avrinningsområdet omgiven av filtrerande marker har ofta rent vatten, en sjö placerad längre ned i avrinningsområdet omgiven av jordbruk och tätort brottas ofta med övergödning och igenväxning. Under föredraget kommer vi prata om olika typsjöar, ge lokala exempel och vad som kan göras för att restaurera en sjö.

Välkommen till en intressant hembygdstorsdag!

Kulturrummet, Vallentuna kulturhus.

Arr: Vallentuna Hembygdsförening

Fri entré

03nov 19:00 - 20:30

Kontaktinformation

c/o Sigurd Rahmqvist, Bällstavägen 59 C
186 50 Vallentuna
Telefon: 070-2656403

Arrangör: Vallentuna Hembygdsförening

E-post: fanros@bredband.net
Hemsida: www.hembygd.se/vallentuna

Prisinformation

Fri entré

Hitta hit