Granbylund-ett hantverkstorp

Vallentuna

Genom Granby ringlar en grusväg förbi hus och torp,åker och betesmark. I det steniga och backiga landskapet finns välbevarade spår av vår historia. Besök hantverkstorpet Granbylund med guide, upplev landsbygdens utveckling, och hör om dåtida torpares liv och villkor.

Sociala medier


Instagram

Hitta hit