Amatörutställningen 2022

Utställningsrummet - Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Vallentuna konstförening ordnar en Amatörutställning vartannat år och den 21 maj-3 juni äger Amatörutställningen 2022 rum. Vernissage sker lördagen den 21 maj kl. 13.

Anmälningstid 7-23 mars. Deltagarantal max 25 personer. Anmälan görs via mail till magnus_bard@hotmail.com och bifoga 2 bilder på verk du vill ha med. Anmälningsavgiften är 100 kr  som du betalar till Vallentuna konstförening sedan deltagandet blivit bekräftat. Märk anmälan med ditt namn och amatör.

Har du frågor, mejla eller ring Magnus Bard, tel 070 445 29 76. Efter anmälningstidens slut kommer information om inlämningstider, antal verk m.m. att skickas ut 

Öppettider

Öppettider som Vallentuna kulturhus.

Prisinformation

Avgift för att medverka är 100 kr per person