Rundvandring på Stängselboda

Vallentuna

Åbybergskyrkans Mitt på dagen-träff ses denna onsdag på Stängselboda i västra Valllentuna, där vi guidas runt i blomsterprakten.
Skjuts utgår från Träffpunkten (Allévägen) kl 12.30.
Kaffeservering.

23feb 12:30 - 15:30

Kontaktinformation

Bergvägen 2
Vallentuna
Kontaktperson: Bo Schylander
Telefon: 08-51177977

Arrangör: Vallentuna RPG i samarbete med Studieförbudet Bilda och Åbybergskyrkan

E-post: info@abybergskyrkan.nu
Hemsida: www.abybergskyrkan.nu