Vandra i Frösunda vid Tarby och Åttesta

Frösunda, Vallentuna, Vallentuna

Den som vandrar i skogarna runt Tarby och Åttesta hamnar snabbt långt bak i tiden. Vi inbjuder till en vandring från bronsåldern och fram till då Tarby smedja var i bruk. Vi får också möta Åttesta fornborg, runstenar och gamla torp.

Samling vid Tarby gård i Frösunda den 2 oktober kl. 14:00.  Vandringen är ca 7 km på blandat underlag från vägar till obanade stigar. Tag gärna med matsäck!