Promenad eller sittjympa samt frågesport

Vallentuna

Promenad i närmiljö eller sittjympa samt frågesport. Start kl. 13 och kl.14 i Kulturhusparken