Vardag med MS - ur ett anhörigperspektiv

Vallentuna
Föreläsare är Anna Cunningham, som har 11 års erfarenhet av MS-vård från Neurologmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Nu arbetar Anna som MS-sjuksköterska på Centrum för neurologi Akademiskt Specialistcentrum och som koordinator för Svenska MS-registret, ett nationellt kvalitetsregister.

Anna kommer ge en beskrivning av sjukdomen och strategier för dig som anhörig när det gäller sjukdomens påverkan på bl.a. kognition, trötthet och vad man kan tänka på utifrån ett barnperspektiv, när en förälder har MS. Det kommer finnas tid för frågor på slutet.
22apr 18:00 - 19:30

Kontaktinformation

Centrumpassagen 10, Vallentuna
Vallentuna
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Marie Winbo
Telefon: 08-58785431

Arrangör: Anhörigstöd, Vallentuna kommun - betalar privat

E-post: marie.winbo@vallentuna.se
Hemsida: www.vallentuna.se/anhorigstod

Prisinformation

Gratis

Hitta hit