Lek i en lekpark! (en del av Hela Sveriges Friluftsdag)

Vallentuna

Hela Sveriges Friluftsdag varje dag hela april, nu är det dags att leka!

Lek är livsviktigt. Det är lika nödvändigt som att äta, sova och röra på sig. Det som sker i kroppen och hjärnan vid lek lägger grunden för utveckling resten av livet.

Genom leken tränas och utvecklas såväl fysiska, som sociala och mentala färdigheter. Det är genom leken kreativitet skapas och här finns möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor och tankar. En viktig del handlar om utmaning och att testa gränser, både fysiskt och mentalt. Leken bidrar på så sätt till kroppsutveckling med förmågor såsom självförtroende och bedömningsförmåga.

Men var finns leken?
Lek kan uppstå på de flesta platser! Hemma, påväg till skolan, i ett träd, på en badplats, vid en bollplan, i skogen och på speciellt utformade lekplatser.
I Vallentuna finns en massa lekplatser utformade. Adresserna till dessa hittar du här.

Naturen är vår mest grundläggande lek- och lärmiljö
Börja bakom knuten och gå på upptäcktsfärd. Följ den lilla bäcken, studera myror och spindelväv.
Skogen är full av naturliga lekplatser. Med lite fantasi blir kanske trädstammen en båt som tar dig till spännande platser och stenarna blir små öar i ett farligt hav. Äventyret skapar du själv.
Klättra, gå balansgång, bygg koja, ta skydd från vinden, grilla eller titta på fåglar. Egentligen är det bara din egen påhittighet som sätter gränserna för vad de kan göra här.