Digital tipspromenad (en del av Hela Sveriges Friluftsdag)

Täby, Vallentuna

Som en del av Hela Sveriges Friluftsdag - varje dag! som Vallentuna kommun anordnar under hela april tillsammans med föreningslivet, har Friluftsfrämjandet Täby-Vallentuna-Vaxholm en dag för digitala tipspromenader den 22 april.

Har du aldrig gått en digital tipspromenad tidigare är det här dagen att ge dig ut med mobilen för att gå en av de 14 tipspromenader vi för tillfället har utplacerade i Vallentuna kommun.

Har du gått en av dem tidigare är det här definitivt dagen att prova en av de andra tipspromenaderna.

Vi kommer att publicera namnet på alla lag som deltar i en tipspromendan den här dagen i eventet på Facebook. Det kan vara en eller flera personer i ett lag och du väljer lagnamnet vid starten av tipspromenaden.

Du hittar alla 14 tipspromenaderna med startpunkter på vår hemsida via följande länk: http://bit.ly/tipspromenader

Du kan också se dem på Naturkartan.

Innan den 22 april kommer vi också att lansera minst en tillgänglighetsanpassad digital tipspromenad.

Låt äventyret börja!