Vandra i tro, hopp och kärlek (en del av Hela Sveriges Friluftsdag)

Frösunda kyrka, Vallentuna

Vi vandrar milspåret från Frösunda kyrka till Lindholmens station. Vi går på stigar och i skog, över stock och sten, ca 12 km.

Medtag matsäck och kläder efter väder.

Vandringsledare diakon Jonas Bodin.
Anmälan till Jonas Bodin, 08 511 862 24

Vandringskalendarium

Vid eventuell förändring så hittar du informationen här.