Amatörutställningen 2021

Vallentuna

INSTÄLLT!
Vallentuna konstförening brukar ordna en Amatörutställning vartannat år, och enligt ursprunglig plan skulle utställningen genomföras under maj månad i år. Denna utställning måste emellertid ställas in pga pandemin och flyttas till nästa år. Mer information senare.

13maj
14maj
15maj
16maj
17maj
18maj
19maj
20maj
21maj
22maj
23maj
24maj
25maj
26maj
27maj
28maj

Kontaktinformation

c/o Hallsten, Rosengårdsvägen 183
18633 Vallentuna
Telefon: 072-2216511
Telefon: 072-2216511

E-post: vkf@vallentunakonstforening.se
Hemsida: www.vallentunakonstforening.se