Anhörigstöd

Vallentuna

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre.

Med stöd menas olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig. Det kan vara både biståndsbedömda insatser och serviceinsatser. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet.

Anhörigstödet är lagbundet och kostnadsfritt.

Prisinformation

Anhörigstödet är lagbundet och kostnadsfritt.