Utställning Barnkonventionen lag 2020

Utställningsrummet - Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Från och med januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Som barn räknas alla mellan 0-18 år.

Utställningen Barnkonventionen lag 2020 är producerad av Kultur Vallentuna och kommer att visas t o m 13/9.

Utställningen  består av sex delar:

TITELVÄGGEN
Utmed rummets hela långvägg står utställningens titel i stora bokstäver dekorerade av barn och ungdomar mellan 4-16 år. Här finns också foldrar som man får ta med sig från UNICEF med en kortversion av artiklarna.

BARNKONVENTIONENS ARTIKLAR
På skyltar i rummet kan du läsa kortversioner av de 54 artiklarna som ingår i barnkonventionen. 

ROSENDALSSKOLANS BILDPROJEKT BARNKONVENTIONEN
Eleverna i åk 9 i Rosendalsskolan fick som uppgift i ämnet bild att välja ut varsin artikel och illustrera den. Att tolka barnkonventionens artiklar i bild är inte lätt, men eleverna har med stort engagemang tagit sig an uppgiften. Många av bilderna väcker starka känslor. I denna utställningsdel finns även en pärm där man kan se hur de resonerat kring sina val och hur de arbetat med bilderna. 

BARN I BILDARKIVET
Som en länk bakåt i tiden, och som en reflektion kring hur barns villkor förändrats, visar vi fotografier på barn från Vallentuna bildarkiv. De äldsta bilderna är från tidigt 1900-tal.

VAD ÄR VIKTIGAST?
I november 2019 hade biblioteket frågan Vad är viktigast? Som Månadens fråga på barnavdelningen. I utställningen kan du se hur barnen svarade.

EN VÄXANDE UTSTÄLLNING
I denna del kan vallentunabor upp till 18 år få visa upp saker de skapat. Utställningen kommer alltså att växa under visningsperiodens gång. Inlämning av nya alster sker i biblioteksdisken där de registreras innan de sätts upp.
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Artikel 13:   Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra människors rättigheter.

Artikel 31:   Barn har rätt till lek, vila och fritid och till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Artikel 42:   Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både barn och vuxna.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VARMT VÄLKOMMEN ATT TITTA IN!

Ändrade Öppettider
Våren 2020 håller Vallentuna Kulturhus och Bibliotek på grund av det rådande läget öppet följande tider:

måndag-fredag kl 10-18 

lördagar kl 10-16

söndagar stängt

Kontaktinformation

Vallentuna Kulturhus
Allévägen 1

Telefon: 08-58785000

E-post: kultur@vallentuna.se

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Hitta hit