Bli klimatinspiratör!

Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

En halvdagskurs för dig som vill påverka i klimatfrågan.
Söndag 26 april, kl 12.00 – 15.45 i Kulturhuset, Vallentuna               

Vill du prata med människor om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt saken? Vill du inspirera andra att engagera sig för en hållbar omställning – i det lilla och i det stora?

Du behöver inte vara expert för att påverka. Du behöver inte ha alla fakta för att visa vägen. Det viktigaste är ditt engagemang. Vi vill med den här utbildningen erbjuda några verktyg för att beröra och skapa diskussion.

Materialet och arbetssättet kan användas i träffar med goda vänner eller tjocka släkten, i ett föredrag på ortens bibliotek, på arbetsplatsen, eller i en studiecirkel.

Vi går igenom grunderna i klimatvetenskapen och klimatpolitiken. Vi prövar hur vi kan stimulera till samtal och reflektioner. Vi talar om hur vi kan öka människors handlingskraft genom att visa att ett klimatsmart samhälle är möjligt.

Deltagaravgift 150 kr, fika ingår. Betala till Bankgiro är 286-2423. eller SWISH 1235124094

Kursledare: Inger Björk

Anmäl dig senast den 17 april till Nadia Chache, nadia.chache@abf.se, tel 08-505 868 03

Kursen är ett samarrangemang mellan ABF och Kultur Vallentuna.

Mer från Vallentuna Kulturhus

Utbud

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Hitta hit