INSTÄLLD - Hembygdstorsdag - Knektar, ryttare och båtsmän. Indelningsverket 1682-1901

Vallentuna

Av omtanke om våra äldre medlemmar i synnerhet, och alla våra kära medlemmar i allmänhet har vi beslutat skjuta på årsmötet och detta föredrag. Vi återkommer med information om ett nytt tillfälle så snart det bestämts.