20-03-19, Fiskarter som finns i Vallentunasjön / Årsmöte i VHF

Vallentuna

Årsmöte för Vallentuna Hembygdsförening kl. 20.00

Före mötet, kl. 19.00

Thomas Fischer, vice ordföranden i Vallentunasjöns
fiskevårdsområdesförening, inleder Vallentuna hembygdsförenings årsmöte med att tala om fiskarter som finns i Vallentunasjön
Denna framställning är öppen för alla intresserade.

Därpå följer, efter en kort paus, ovan annonserade årsmöte för Vallentuna Hembygdsförening. Endast medlemmar har här rösträtt.

Båda evenemangen i Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus 1 tr

Fri entré

Arrangör: Vallentuna Hembygdsförening

19mar 19:00 - 21:00

Kontaktinformation

Vallentuna Hembygdsförening
c/o Sigurd Rahmqvist, Bällstavägen 59 C
186 50 Vallentuna
Telefon: 070-9838848

E-post: hakan@digitalpedagogen.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit