Lasseparken

Vallentuna

Den nya lekplatsen Lasseparken i centrala Vallentuna är skapad med tanke på lek och rörelse för barn i olika åldrar med nya roliga lekaktiviteter. 

Parken är döpt efter Lars Johansson, vars testamentsdonation gjort parken möjlig.

Det finns 5000 kvadratmeter parkyta redo för lek och den är uppdelad i tre rum för besökare i olika åldrar.

Tillgänglig och välbelyst

Kommunen har valt att använda lite hårdare ytmaterial såsom, gummi, asfalt och konstgräs för att underlätta tillgängligheten för funktionshindrade.

Det har satsats mycket på ljussättningen av lekplatsen så att den ska gå att använda även när det är mörkt ute. Här finns belysning på lekutrustningen, effektbelysning av träd och på en plats finns det dessutom text på marken. Belysningen på lekplatsen tänds och släcks samtidigt som gång- och cykelbanorna.

Mer grönska inom kort

Det kommer planteras mer träd och växter, bland annat en lekfull piltunnel. Parken kan ses som den första delen i ett framtida tänkt grönstråk fram till centrum där det kan tillkomma fler platser för aktiviteter.

Lekplatsen ligger mitt emellan Vallentuna Idrottsplats, gamla och nya Åby området, Tellushallen, Vallentuna sporthall, Sports club och Vallentuna centrum. Det är den naturliga gångväg som kommer att binda ihop centrala Vallentuna i framtiden. Adressen är Tellusvägen 30 och det går lätt att ta sig dit med en kort promenad från Vallentuna station, Vallentuna IP eller Tellusområdet.

Res med kollektivtrafiken

Från stationen gå till plattformen som vetter mot Vallentuna gymnasium och Tellusområdet. Följ gångvägen på vänster sida om gymnasiet om du har ryggen mot centrum. Gångvägen går mellan vårdcentralen Korallen och Tellusområdet mot Åby.

Hitta hit