Trippelvernissage om odling & biologisk mångfald!

Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Lördag 7 mars öppnar vi tre utställningar samtidigt i Vallentuna Kulturhus: Odla upp landet, Biologisk mångfald i trädgården och Prästgårdsparken - ett biologiskt mångfaldsprojekt. 

Vernissageprogram:

Kl 13 Naturskyddsföreningen berättar om sin utställning Biologisk mångfald i trädgården och Nicole Sundin från Vallentuna Gatu- och parkförvaltning berättar om Prästgårdsparken.(Arr Kultur Vallentuna)

Kl 14 Föreläsning om odling i Kulturrummet med journalisten, författaren och trädgårdsexperten Lena Israelsson. (Arr Vallentuna Biblioteks Vänner) 

 

Kort om utställningarna:

Odla upp landet

En utställning om odlare i staden och på landet. Tankar om maten vi äter, hur den odlas idag och några visioner om framtidens odling. I utställningen möter vi engagerade odlare, människor som försöker hitta nya försörjningssätt på landsbygden och odlare som vill förändra världen.Utställningen är producerad av Folkets Hus och Parker.

Arr: Kultur Vallentuna i samarbete med ABF

Biologisk mångfald i trädgården

En utställning som försöker ge svar på frågorna: Vad är biologisk mångfald och varför är det viktigt? Hur går det för den biologiska mångfalden i Sverige?Vad känner du till? Hur kan du bidra till att bevara den biologiska mångfalden?
Arr: Vallentuna Naturskyddsförening i samarbete med Kultur Vallentuna

Prästgårdsparken - ett biologiskt mångfaldsprojekt.

En bildutställning om insekter som hittats i Prästgårdsparken under Vallentuna Gatu-och parkavdelnings insektsinventering 2019. I parken har man satsat mycket på biologisk mångfald. Planterat växter som gynnar olika sorters pollinerare och även monterat upp insektshotell.
Arr: Vallentuna Gatu-och parkavdelning i samarbete med Kultur Vallentuna

Mer från Vallentuna Kulturhus

Utbud

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Hitta hit