Ubbysjön runt

Vallentuna

Ubbysjön mellan Ormsta och Lindholmen är en av Vallentunas mycket fågelrika sjöar. Det är en så kallad igenväxningssjö med vass, buskar och öppna vattenytor i en rik mosaik som gynnar fågellivet. Här kan du bland annat se trana, fiskgjuse, svarthakedopping eller brun kärrhök.

Här finns en två kilometer lång vandringsled som går på två nybyggda bryggångar över den norra och södra delen av sjön. I anslutning till sjön finns en nyanlagd P-plats vid Lindholmsvägen med en anslutande stig ned till leden.

Under 2020 byggs vindskydd och grillplatser samt information om natur och fågelliv att uppföras.

Faciliteter

  • Vandringsled
  • Parkering

Hitta hit