Ubbysjön runt

Vallentuna

Ubbysjön mellan Ormsta och Lindholmen är en av Vallentunas mycket fågelrika sjöar. Det är en så kallad igenväxningssjö med vass, buskar och öppna vattenytor i en rik mosaik som gynnar fågellivet. Här kan du bland annat se trana, fiskgjuse, svarthakedopping eller brun kärrhök.

Här finns en två kilometer lång vandringsled som går på två nybyggda bryggångar över den norra och södra delen av sjön. I anslutning till sjön finns en nyanlagd P-plats vid Lindholmsvägen med en anslutande stig ned till leden.

Det finns två vindskydd och grillplatser längs leden, vid östra fästet av den norra bryggången samt ute på den lilla udden i södra delen av sjön. Inom kort kommer information om natur och fågelliv att sättas upp.

Faciliteter

  • Vandringsled
  • Parkering

Hitta hit