Badplats vid Gustavs Udde

Vallentuna

Vallentuna kommuns nyaste badplats ligger 500 meter från Bällsta station. Här finns sandstrand, brygga, rullstolsramp och picknickbord. Parkeringsplatser finns i anslutning till badet.

Under sommarhalvåret så ställer kommunen dit en toalett som är tillgänglighetsanpassad.

Gustavs Udde är Vallentuna kommuns badplats i Vallentunasjön.

Tillgänglighet
Gustavs Udde har en ramp som möjliggör för rullstolsburna att komma ned i vattnet.

Vattnet kontrolleras varje månad
Vattenkvaliteten vid de kommunala baden testas en gång i månaden under badsäsongen och oftare om vi upptäcker någon avvikelse. Resultaten av proverna och vattentemperaturen hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen.

Hitta hit