Utflykt Exerman-Hersby

Vallentuna

Besök en Naturskog. Lär dig mer om vad en naturskog är och dess naturvärden. Exerman-Hersby är ett av Vallentunas naturreservat.

Området består av gammal granskog, hällmarker och alkärr och hyser hög biologisk mångfald. Här finns många hotade arter som är beroende av gammal skog och död ved i olika nedbrytningsstadier.

Anmälan senast 25 april till vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Datum: Lördag 27 april kl. 10.00

Plats: Samling vid Pressbyrån Vallentuna C

för samåkning, alt. kl 10:40 vid parkeringen

till reservatet. Kör förbi Össeby garns kyrka

mot Åkersberga. Sväng vänster, skylt

“naturreservat“. Åk så långt det går. Meddela

oss ev. samåkning från Brottby

27apr 10:00

Kontaktinformation

Naturskyddsföreningen Vallentuna

186 52 Vallentuna
Telefon: 0708-521849

E-post: vallentuna@naturskyddsforen...