Källexkursion - Inbjudan. Besök några källor i Vallentuna kommun.

Vallentuna

Samling i Vallentuna Kulturhus och bibliotek den 27 april klockan 13.00. Vi börjar med en kort genomgång och diskussion i en lokal på plan 2 i Kulturhuset.
 
Anmälan senast torsdagen den 25 april 2019 till Olle Wahlberg helst via e-post:  ow@kth.se eller annars mobil 070 790 82 95. 
 
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer, så att vi kan bekräfta ditt deltagande.

OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 25 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Medlemskap i Källakademin eller Hembygdsföreningen är inte nödvändigt.
 
Vi samåker till de olika lokalerna (inom ca 15 km). Anmäl också om du kommer i egen bil.
 
Guide för exkursionen den 27 april 2019 delas ut vid start.


Vandringen är avgiftsfri, förutom fika som var och en betalar för sig.

Källvänner som inte kan komma till Vallentuna den 27 april, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand. Guiden kommer att finnas på Källakademins webbplats  www.kallakademin.seunder Aktiviteter, Exkursioner, 2019 Vallentuna
 
Välkomna ! 

27apr 13:00 - 17:00

Kontaktinformation

Vallentuna Hembygdsförening
c/o Sigurd Rahmqvist, Bällstavägen 59 C
186 50 Vallentuna
Telefon: 070-9838848

Arrangör: Vallentuna Hembygdsförening

E-post: hakan@digitalpedagogen.se