Showdansföreningen Flex

Vallentuna

Showdansföreningen FLEX är en ideell förening som bildades 2002. Föreningen har ca 130 medlemmar som tävlingsdansar i disco, modern dans, showdans, jazzdans och Hip Hop. Medlemmarna består av danselever på Showdansskolan FLEX som dansar i skolans showgrupper eller på danslinjen.

Föreningen har som syfte att främja ett aktivt dansintresse för föreningens medlemmar och därigenom stimulera deras kulturella, sociala och idrottsliga utveckling. Föreningen ska även främja en god stämning, gemenskap och öppenhet mellan tävlingsdansare på alla nivåer inklusive deras familjer, där vi alla jobbar ihop mot samma mål. Detta är vad vi kallar för Flex Family-andan.

Föreningens löpande verksamhet består i att stötta tävlingsverksamheten med lagledare på tävlingar och hjälpföräldrar på regiontävlingarna, arrangera friträningstider för medlemmar samt ekonomiskt stötta medlemmarna i sitt tävlingsdansande. Detta sker genom att samarbeta med olika företag, söka bidrag, stötta Showdanskolan FLEX vid arrangerande av tävlingar och julshower, sälja olika produkter m.m.

All vinst går till föreningens medlemmar så som betala för friträningar, kick-startsträningar i början av året, betala för coacher, EM och VM satsningar. Under året delas även stipendier ut till tävlingsdansare som gjort extra bra ifrån sig under året.

Sedan 2012 är föreningen medlem i RUM som möjliggör för föreningen att söka och erhålla kommunala bidrag.

Hitta hit