Margareta Danhard - Utterkvinnor

Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Vad är ett skamplagg och vad har det för betydelse för oss i dag? Konstnär Margareta Danhard har utforskat kvinnligt förtryck i form av klädnormer. Genom att studera historien kan vi se hur kvinnors snedsteg synliggjorts och skambelagts på ett helt annat sätt än männens. Danhard gestaltar frågor snarare än svar, lyfter fram och reflekterar över de outtalade gränser som finns än idag. 

Bakgrunden till Utterkvinnorna är att Margareta Danhard hittade en berättelse från 1700-talets Delsbo om en ung kvinna som blivit gravid utan att vara gift. På den tiden fick de kyska brudarna låna en krona av kyrkan, men den här kvinnan fick istället ikläda sig en korsmössa av utterskinnsremsor. En annan folktro var att kvinnor som väntar barn ska täcka håret för att inte dra på sig barnsjukdomar. En förmedlare nämner att de huvudbonader okyska kvinnor fick bära, var som ett Kains tecken i pannan. Kain i bibeln som mördade sin bror och fick ett tecken i pannan av Gud för att alla skulle se vad han gjort.

Skrock och vidskepelse i folktron är en förnedringskultur som begränsar kvinnors frihet och Danhard drar paralleller till hederskulturen. Kvinnan skulle hållas på plats och förnedras genom att tvingas bära specifika huvudbonader som skulle synliggöra deras sexuella snedsteg. De hade överskridit en gräns och skulle skämmas för det. På den tiden gick gränsen mellan att vara gift eller ogift. Liknande gränser finns idag, kvinnor ska skämmas för sin sexualitet på ett helt annat sätt än mannen.

På vilka andra sätt hindras kvinnor? Vilka frihetsdrömmar finns? Danhard gestaltar frågorna mer än svaren. Hon reflekterar och lyfter händelser till ytan för att synliggöra det dolda. Vad händer med en lekfull utter efter att dess skinn använts som ett skamplagg på en okysk kvinna? Om den åter tar form, blir den en Utterkvinna, en hybrid av sitt forna utterliv och den okyska kvinnans upplevelse?

Genom Danhards studier av hur hederskulturen såg ut i Sverige förr blir resterna av den i dag synligare. Hon visar hur kulturer som har en ännu levande hederskultur, hänger ihop med nordiskt hedersförtryck. Med berättelsen om "Utterskinnsmössan" i bagaget har Danhard fortsatt forska om klädnormer förr och nu. Hon konstaterar att vi fortfarande ser kvinnor som något som samhället äger, även om det uttrycks på annat sätt.

Utställningen, Utterkvinnor, som visas här är en del i en pågående process som Danhard arbetat med under flera år. 2014-2016 pågick projektet ”Å hon tjöt oupphörligt”. Ett projekt där hon bland annat utvecklade den smarta textila tekniken som finns på ett par verk i utställningen. Vad döljer sig under ytan? Vilka berättelser bär vi på? Den textila ytan är grå, men om du närmar dig den och ytan värms, kommer ett budskap fram. I tidigare projekt har Danhard även arbetat med ungdomar som fått gestalta och visa sina budskap.

Margareta Danhard bor och arbetar i Färila, Hälsingland. Hon är medlem i Fiber Art Sweden och representerad hos Statens konstråd, Länsmuseet Gävle, Ljusdals sjukhus. Gävle-, Sandvikens-, Uppsala-, Ljusdals- och Falu kommun. Danhard har även skrivit forskat och skrivit uppsatser om historiskt hedersförtryck. 

Fakta

Är du nyfiken att veta mer? Titta in på www.danhard.se

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Hitta hit