Fritidshjälpen

Vallentuna

Föreningen Fritidshjälpen är en förening som aktivt arbetar för att motverka utanförskap och social exkludering genom allas rätt till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska förutsättningar.

Fritidshjälpen stöttar familjer i ekonomiskt utsatta situationer genom bidrag och/eller utrustning för olika aktiviteter för att möjliggöra förutsättningarna för barn och unga i dessa familjer.

Sociala medier


Twitter