Det här är grunden till Fritidshjälpen

Fritidshjälpen

Vallentuna

Föreningen Fritidshjälpen är en förening som aktivt arbetar för att motverka utanförskap och social exkludering genom allas rätt till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska förutsättningar.

Fritidshjälpen stöttar familjer i ekonomiskt utsatta situationer genom bidrag och/eller utrustning för olika aktiviteter för att möjliggöra förutsättningarna för barn och unga i dessa familjer.

Sociala medier


Twitter