Skapande verkstad: skapa en gudstjänst

Vallentuna
Vi vill befrämja lust och kreativitet och också få möjlighet till att prova olika sätt att skapa. Det är den skapande processen som är det viktiga och inte det färdiga resultatet. Inga förkunskaper krävs! Har du frågor kontakta vår ungdomspastor
Johanna Ågestad på mail: johanna.agestad@gmail.com
20nov 18:00 - 19:30

Kontaktinformation

Evenemang i Vallentuna
Bergvägen 2
Vallentuna
Kontaktperson: Johanna Ågestad
Telefon: 08-51177977

Arrangör: Åby Unga

E-post: johanna.agestad@gmail.com

Prisinformation

Gratis

Hitta hit