Hembygdstorsdag - Bevarande och brukande av värdefulla odlingslandskap i Vallentuna - 6 dec kl 19.00

Vallentuna

Föredragshållarna, som själva är aktiva lantbrukare i sydvästra Vallentuna, berättar om att driva modernt, omdömesgillt lantbruk i kulturlandskapet, där igenvuxna marker restaureras, som nu betas av gårdens kor, hästar och får.

Föredrag av Roger Billefält, Grävelsta, och Lennart Jonsson, Gällsta gård.

Kulturhuset, Kulturrummet, 1 tr

Fri entré

Arrangör: Vallentuna Hembygdsförening