Sharaku - den gåtfulle konstnären

Konstkuben - Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Träsnitt av Tôshûsai Sharaku  - stilbildande träsnittskonstnär, verksam i Japan 1794-1795, som arbetade under psudonym. Hens rätta identitet är än i denna dag ett mysterium. Mystiken kring Sharaku har lett till att ett slags skimmer har lagts över hans namn. Diskussionen om vem det var fortsätter än idag och romaner, tv-serier och teaterpjäser har skrivits om hans liv.

Samtliga bilder i utställningen är utlånade av Lars Vargö.

Arr: Kultur Vallentuna

Konstnärens bakgrund

Under början av 1700-talet utvecklades en speciell kultur i Japan, där vissa uttryckssätt blev särskilt populära. Teaterformen kabuki blev en synnerligen populär underhållningsform och skådespelarna ett slags dåtidens filmstjärnor. Deras rollgestaltningar avbildades i träsnitt och skådespelarna spred gärna bilderna på sig själva.

De konstnärer som designade träsnitten blev berömda och de skickligaste kunde livnära sig väl på sina talanger. Även om de många gånger använde sig av pseudonymer gick det i stort sett alltid att lista ut vem som gömde sig bakom namnen. Pseudonymerna hade egentligen inte funktionen att dölja konstnärernas identitet, utan var snarare avsedda att locka köpare med attraktiva namn.

I ett fall har dock konstnären bakom pseudonymen förblivit anonym. Tôshûsai Sharaku var verksam under en mycket kort period mot slutet av sjuttonhundratalet, eller närmare bestämt 1794-1795.

Sharaku gjorde porträtt som även beskrev de mindre kända skådespelarna och hans bilder var osedvanligt realistiska. Eller rättare sagt, i ambitionen att göra realistiska porträtt överdrev han vissa ansiktsdrag på sätt som ibland gjorde att de uppfattades som groteska. Samtidigt har han prisats för att frångå dåtidens gängse stereotyper. Sharakus träsnitt sålde inte särskilt väl under hans livstid, men har blivit desto populärare senare.

Sharaku introducerade exempelvis de nära porträtten, bestående av ett jättelikt ansikte och endast en del av överkroppen. I hela den tidigare japanska konsthistorien var det mycket ovanligt med ansiktsporträtt. Fram till mitten av sjuttonhundratalet dominerades bilder av människor i helfigurer. 

Ett genomgående drag i Sharakus ansikten är att man ingenstans finner att den som avbildas tittar rakt fram. Ögonen är alltid fästa någon annanstans. Han var inte ensam om detta, men fenomenet blir extra tydligt när ögonen blir litet förvrängda, ibland nästan vindögda, och munnarna signalerar avsmak, besvikelse eller ilska.

Ingen vet vem Sharaku var. Ibland har också frågan ställts varför ingen har spekulerat i att det kanske rörde sig om en kvinna, någon som hade kunskapen och förmågan, men som var tvungen att smyga med sin identitet därför att det var en värld som var reserverad för männen. 

Mysteriet med Sharaku har lett till att ett slags mystiskt skimmer har lagts över hans namn. Diskussionen om vem det var fortsätter än idag och romaner, tv-serier och teaterpjäser har skrivits om hans liv.

En fråga som också diskuteras är varför han slutade så abrupt att tillverka träsnittsbilder. Det man vet är att bilderna strävade efter realism, men att realismen var så stark att den snarare övergick till det motsatta. Bilderna kom att uppfattas som parodiska avporträtteringar och därmed ibland också som förolämpningar gentemot skådespelarna, som hellre ville att träsnitten skulle distribueras på sätt som ökade eller upprätthöll deras popularitet.  Sharakus bilder sålde i alla fall dåligt och skådespelarna slutade troligtvis att göra sig tillgängliga för avporträttering. Och eftersom de sålde dåligt förlorade även förläggaren sitt intresse att fortsätta finansiera utgivningen. 

Vad teorierna än säger är Sharakus träsnittsporträtt unika. Det var inte bara skådespelare han avporträtterade, även om de var hans favoritmotiv, han avbildade även sumobrottare och andra människor. Mystiken kring hans person har onekligen bidragit till hans senare berömmelse och samlarnas stora intresse, men även om man med säkerhet visste vem han var skulle hans bilder inte förlora sin attraktionskraft.

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Faciliteter

WC/Toalett
Gratis WiFi
Rullstolsanpassat

Hitta hit