Vernissage KAN SJÄLV! - en ljudupplevelse för de allra minsta, 0-2 år

Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Vernissage lö 13/10 kl 10-12 i Vallentuna Kulturhus för utställningen KAN SJÄLV! - en ljudupplevelse för de allra minsta, 0-2 år. Visning av utställningen  varvas med ljudlek i Berättarrummet. Starttider för visningar kl 10, kl 10.30 och kl 11.

Kl 11 finns även möjlighet för de lite större barnen, 3-5 år att vara med på barnKUL Musikmums i Kulturrummet en trappa upp på temat ljud.

KAN SJÄLV! – en ljudupplevelse för de allra minsta är en utställning där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud. Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik.

Utställningen presenterar ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för de minsta barnen. Klara, tydliga och distinkta ljud som har karaktär och volym. Barnen kan, i mötet med olika material, skapa och uppleva ljud med hela kroppen. I utställningen kan barnen samarbeta kring och kommunicera med olika ljud. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar de minsta barnen. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Utställningen KAN SJÄLV! – en ljudupplevelse för de allra minsta vill synliggöra de allra minsta barnen och erbjuda kultur som är anpassad efter deras behov.

Utställningen produceras av Västarvet i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan och tidskriften Föräldrar & Barn.

Västarvet är Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv.

Läs mer om projektet KAN SJÄLV! på www.vastarvet.se/pedagogik

 

Mer från Vallentuna Kulturhus

Utbud

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Hitta hit