Små barn, ljud & musik

Kulturrummet - Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Föredrag to 11/10 för pedagoger och andra intresserade, inför utställningen KAN SJÄLV! - en ljudupplevelse för de allra minsta, 0-2 år från Västarvet. Föreläsare är Ida Lagnander, utställningsansvarig pedagog och projektledare för KAN SJÄLV! samt utställningens tonsättare Johan Svensson. 

 Föranmäl intresse via e-post till mia.stahl.broborg@vallentuna.se

Fri entré.

Mer om utställningen:

KAN SJÄLV! – en ljudupplevelse för de allra minsta, 0-2 år. Utställning i Vallentuna Kulturhus

13/10 2018 - 27/1 2019

KAN SJÄLV! – en ljudupplevelse för de allra minsta är en utställning där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud. Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik.

Utställningen presenterar ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för de minsta barnen. Klara, tydliga och distinkta ljud som har karaktär och volym. Barnen kan, i mötet med olika material, skapa och uppleva ljud med hela kroppen. I utställningen kan barnen samarbeta kring och kommunicera med olika ljud. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar de minsta barnen. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Utställningen KAN SJÄLV! – en ljudupplevelse för de allra minsta vill synliggöra de allra minsta barnen och erbjuda kultur som är anpassad efter deras behov.

Utställningen produceras av Västarvet i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan och tidskriften Föräldrar & Barn.

Västarvet är Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv. www.vastarvet.se 

 

Mer från Kulturrummet - Vallentuna Kulturhus

Utbud

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Hitta hit