Vallentuna Odlingsförening

Vallentuna

Vallentuna Odlingsförening grundades 1973. Föreningens namn var på den tiden Väsby Odlingsförening. Den forna gården Väsby som marken en gång tillhörde fick ge föreningen dess namn. Namnbytet till nuvarande namn kom år 2012.

Ungefär 100 odlingslotter på mellan 50 och 100 kvadratmeter odlas idag. Odlarna har sitt ursprung i många delar av världen och det kan en observant beskådare se om man studerar valet av gröda.

Många av oss odlare bor på gångavstånd och lotterna är våra oaser som ger oss motion, giftfria grödor, vänner i området och ett stort välbefinnande. Förutom att odla primörer på våra egna lotter, hjälps vi också åt att hålla våra gemensamma ytor och ägodelar i området snygga, så vi har städdagar vår och höst. Vid skördetid brukar vi ha en trevlig fest i föreningen.