Vandra i utmarkerna

Vallentuna

Var med och vandra i utmarkerna till storgårdarna Rolsta och Torsholma i Frösunda. Här finns både djupa skogar och öppna odlingslandskap med spår av flitiga förfäder.

 

Samling vid Frösundagården lördag 8 september 10:00. Tag med matsäck!