Vallentuna Scoutkår (fd SSF)

Vallentuna

Välkommen till Vallentuna Scoutkår! I Scouterna lär vi oss genom att göra saker själva, genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi lär oss genom att göra. Vi tycker om att misslyckas. Vi provar igen. Vi är utomhus året runt. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vår kår består av ca 180 medlemmar och vi håller till på Parkvägen vid Vallentuna IP. För oss är det viktigt att ha roligt!

Om det inte är roligt så är det inte Scouting sa redan Scouternas grundare Baden-Powell och det tar vi fasta på.

Vi har verksamhet för barn från 8 år och uppåt i fyra avdelningar; Spårare (8-9 år), Upptäckare (10-12 år), Äventyrare (13-15 år) och Utmanare (15-18 år).

Vi arbetar mycket för att våra äldre scouter (16-18 år) också ska vara ledarassistenter för de yngre barnen vilket alla uppskattar. Det är fantastiskt roligt för de yngre att ha äldre förebilder och det är väldigt utvecklande för de äldre! 

Välkomna till oss för att se vad scouting kan göra för dig och vad du kan göra för scouting.