Spår av skogssamisk befolkning i Mellansverige

Kårsta, Vallentuna

Söndagen den 24 april kl. 12.30 i Kårsta församlingsgård berättar FD Gunilla Larsson och visar bilder på de spår i form av fornlämningar, hantverk, ortnamn och historiska källor som finns av skogssamisk befolkning i Mellansverige. Hon berättar också om hur man har levt, vilka näringar man haft och hur relationerna var till allmogebefolkningen. Hon tar upp sockenlappsinstitutionens uppkomst och svarar på frågan vad som hände sedan med samerna i våra trakter.

Ortnamn på Finn- och Lapp- pekar på äldre samiska bosättningar. Intressant är att nära Lappdal i Vada socken finns en så kallad "liggande höna", en fornlämning som består av en uppallad större sten på tre mindre stenar, en typ av samiska heliga platser.

Dagens program börjar kl. 12.30, men det finns servering kl. 12.00-14.00 (direkt efter gudstjänsten i Kårsta kyrka).

24apr 12:30 - 13:30

Kontaktinformation

Kårstaby
Kårsta
Kontaktperson: Börje Sjöman
Telefon: 08-51025188
Telefon: 070-7267844

Arrangör: Össeby hembygdsförening

E-post: ossebyhbf@telia.com
Hemsida: www.ossebyhbf.se

Öppettider

12-14

Prisinformation

Fika och tilltugg näst intill självkostnadspris.

Res med kollektivtrafiken

Roslagsbanan Kårstagrenen. Åk till ändhållplatsen. Kolla med SL att trafiken är igång.

Fakta

Osäkert hur det är med restriktioner med anledning av Corona-pandemin. Antagligen är det en viss begränsning av antalet deltagare.

Håll utkik på föreningens hemsida ossebyhbf.se och Facebookgruppen "Össeby hembygdsförening" för eventuella ändringar.

Vägbeskrivning

E18 till Brottby trafikplats. Från Stora Karby (väster om trafikplatsen), ta vägen mot Vada/Kårsta ca 1 mil. Alternativt ta E18 till Roslagsstoppet och ta av mot Kårsta, åk genom stationssamhället och ta första vägen t.v. efter järnvägskorsningen.

Tåg på Roslagsbanan till Kårsta och promenad ca 1 km.

Hitta hit