MÅNADSRUNDA VID ANGARNSSJÖÄNGEN

Vallentuna

Första onsdagen i varje månad vandrar Angarngruppen runt Angarnssjöängen. ”Din värd i fågelvärlden”, hjälper den ovane skådaren. Alla bidrar till att hitta och artbestämma det vi ser. Handkikare underlättar fågelskådandet. Tubkikare är inte nödvändig. Samling vid ”Angarns naturcentrum” i Örsta. Du behöver inte vara medlem, men får gärna bli. Det finns mer information på www.angarngruppen.se