Vallentuna bildarkiv

Vallentuna

I Vallentuna bildarkiv finns över 8500 fotografier som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår bygd från 1800-talets senare del fram till i dag. Fotografierna är från Vallentuna kommuns åtta socknar: Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.

Allt bildmaterial är digitaliserat och finns tillgängligt dygnet runt på www.vallentuna.se/bildarkiv.

På bibliotekets övre plan finns den lokalhistoriska avdelningen där du kan slå dig ner och bläddra i bildarkivets fotopärmar med ca 6000 bilder. Här visas även miniutställningar med lokalhistoriska teman med bilder hämtade från bildarkivet.

Välkommen att ta del av historien genom gamla foton! 

Hitta hit