Vallentuna bildarkiv

Vallentuna

I Vallentuna bildarkiv finns över 7000 fotografier som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår bygd från 1800-talets senare del fram till idag. Fotografierna är från Vallentuna kommuns alla åtta socknar: Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.

Allt bildmaterial är digitaliserat sedan december 2006 och finns tillgängligt på www.vallentuna.se/bildarkiv dygnet runt. Ungefär en gång i månaden visas bilder ur Vallentuna bildarkiv på Träffpunkten i centrala Vallentuna och under bibliotekets öppettider i Vallentuna kulturhus kan du sitta och bläddra i pärmarna med bilder som finns i den lokalhistoriska avdelningen. Bilder ur Vallentuna bildarkiv har också använts för att illustrera den unika och omfattande kulturmiljöwebb som Vallentuna kommun har, www.vallentuna.se/kulturmiljo. Välkommen att ta del av historien genom gamla foton! 

Hitta hit