Vallentuna Rangers Hockeyförening

Vallentuna

Vallentuna Rangers har som mål att utveckla ishockeyglädje och hockeykunnande i stora årskullar av unga hockeyspelare och att få dem att behålla sitt hockeyintresse så långt upp i åldrarna som möjligt.

Föreningens framgång mäter vi i hur många spelare vi får med oss hela vägen från knatteåren till junioråldern, alltså inte i antal vunna matcher eller pokaler under barn‐, och ungdomsåren. Att få en bra social utbildning tror vi är en förutsättning för att nå vårt mål. Vallentuna Rangers vill visa på att ungdomsidrotten är en positiv kraft som inte minst handlar om att forma den egna individens identitet och att i gemenskap med andra lära sig ta ansvar och visa hänsyn.

Vi ser positivt på att en aktiv utövar flera idrotter så länge som möjligt och vi tror även att både framgångar och besvikelser är viktiga byggstenar i den personliga utvecklingen.

Vallentuna Rangers vill erbjuda en idrottsfostran byggd på laganda och hockeyglädje där RESAN står i fokus och där våra spelare upptäcker glädjen i att träna med varandra och att utveckla sitt hockeyspel tillsammans.

Vi vill att Vallentuna Rangers spelare ska känna trygghet och gemenskap i sitt idrottande, oavsett hur ens egna drömmar ser ut. För oss står inte  bredd och topp i motsatsställning. Breddsatsning för oss betyder att varje enskild spelare får chansen att utveckla sina färdigheter, både individuellt och som lagspelare och vi tror att den bredden gör att så många som  möjligt vill hålla på så länge som möjligt. Därför har de, för tillfället, allra talangfullaste spelarna även utrymme att växa inom ramen för Vallentuna Rangers breddverksamhet och vi tror att alla spelare utvecklas bäst inom sin egen årskull. Vår verksamhet ska genomsyras av långsiktigt och tålmodigt arbete för att behålla bredden i varje åldersgrupp.

Kamratskap, laganda och lusten att lära är viktiga delar för att lyckas med det arbetet och därför är detta vår grundläggande ledstjärna.

Värdegrund är en förenings grundläggande etiska/moraliska grundval, som alla medlemmar ska och förväntas hålla sig till. Värdegrunden är  principerna/värderingarna som formar föreningens inriktning och hur föreningen ska agera. Styrs inte Vallentuna Rangers av de beslutade  värderingarna finns det stor risk att barn och ungdomar blir lidande i vår förening! Som medlem i vår förening står man bakom och stöttar aktivt vår värdegrund.