Musik i skördetid - kyrkan smyckas till skördefest

Vallentuna

Frösunda kyrka
Söndag 7 oktober kl 18.00 Skördevesper, Vallentuna Gospel under ledning av Anders Henriksson. Eva Cronsioe, präst, håller en kort aftonbön. Fritt inträde - kollekt. Röda korsets och Sockenrådets skördeauktion samt servering i Frösundagården. Behållningen går till välgörande ändamål.

Markims kyrka
Söndag 14 oktober kl 19.00 Skördevesper, musikmedverkan meddelas senare. Kyrkoherde Åsa Enerbäck Barklund, håller en kort aftonbön. Fritt inträde - kollekt.

Orkesta kyrka
Söndag 21 oktober kl 19.00 Skördevesper, Trifolium under ledning av Ragnar Thedéen. Johannes Söderqvist, präst, håller en kort aftonbön. Fritt inträde - kollekt.

 

07okt 18:00 - 20:00
14okt 19:00 - 20:00
21okt 19:00 - 20:00

Kontaktinformation

Vallentuna församling

18630 Vallentuna
Telefon: 08-51186200

E-post: vallentuna.forsamling@svens...