Vallentuna kyrka är vägkyrka i sommar

Vallentuna

Vallentuna kyrka är Vägkyrka 1-26/7
Vallentuna kyrka är öppen med värdar

Måndag - fredag kl 10.00-16.00

En liten andakt hålls kl 15.00, med reservation för förrättningar.

Kaffeservering i Sommarcafét kl 10.00-15.00 i Klockargårdens trädgård.

22jul 10:00 - 16:00
23jul 10:00 - 16:00
24jul 10:00 - 16:00
25jul 10:00 - 16:00
26jul 10:00 - 16:00

Kontaktinformation

Vallentuna församling

18630 Vallentuna
Telefon: 08-51186200

E-post: vallentuna.forsamling@svens...