Vallentuna kyrka är vägkyrka i sommar

Vallentuna

Vallentuna kyrka är Vägkyrka 1-26/7
Vallentuna kyrka är öppen med värdar

Måndag - fredag kl 10.00-16.00

En liten andakt hålls kl 15.00, med reservation för förrättningar.

Kaffeservering i Sommarcafét kl 10.00-15.00 i Klockargårdens trädgård.

01jul 10:00 - 16:00
02jul 10:00 - 16:00
03jul 10:00 - 16:00
04jul 10:00 - 16:00
05jul 10:00 - 16:00
08jul 10:00 - 16:00
09jul 10:00 - 16:00
10jul 10:00 - 16:00
11jul 10:00 - 16:00
12jul 10:00 - 16:00
15jul 10:00 - 16:00
16jul 10:00 - 16:00
17jul 10:00 - 16:00
18jul 10:00 - 16:00
19jul 10:00 - 16:00
22jul 10:00 - 16:00
23jul 10:00 - 16:00
24jul 10:00 - 16:00
25jul 10:00 - 16:00
26jul 10:00 - 16:00

Kontaktinformation

Vallentuna församling

18630 Vallentuna
Telefon: 08-51186200

E-post: vallentuna.forsamling@svens...