Vallentuna kyrka är vägkyrka i sommar

Vallentuna

Vallentuna kyrka är vägkyrka 29/6-31/7.
Söndag-fredag kl. 08.45-16.00, lördag kl. 11.00-16.00.
En liten andakt hålls kl. 11.30.
Kaffeservering i sommarcaféet måndag-fredag kl 09.00-15.00 i Klockargårdens trädgård.

05jul 08:45 - 16:00
06jul 08:45 - 16:00
07jul 08:45 - 16:00
08jul 08:45 - 16:00
09jul 08:45 - 16:00
10jul 08:45 - 16:00
11jul 11:00 - 16:00
12jul 08:45 - 16:00
13jul 08:45 - 16:00
14jul 08:45 - 16:00
15jul 08:45 - 16:00
16jul 08:45 - 16:00
17jul 08:45 - 16:00
18jul 11:00 - 16:00
19jul 08:45 - 16:00
20jul 08:45 - 16:00
21jul 08:45 - 16:00
22jul 08:45 - 16:00
23jul 08:45 - 16:00
24jul 08:45 - 16:00
25jul 11:00 - 16:00
26jul 08:45 - 16:00
27jul 08:45 - 16:00
28jul 08:45 - 16:00
29jul 08:45 - 16:00
30jul 08:45 - 16:00
31jul 08:45 - 16:00

Kontaktinformation

Vallentuna församling

18630 Vallentuna
Telefon: 08-51186200

E-post: vallentuna.forsamling@svens...