Vallentuna kyrka är vägkyrka i sommar

Vallentuna

Vallentuna kyrka är vägkyrka 27/6-5/8.
Måndag-fredag kl. 10.00-15.00,
En liten andakt hålls måndag-torsdag kl. 11.45.
Kaffeservering i Sommarcaféet måndag-fredag kl 10.00-15.00 i Klockargårdens trädgård.

01jul 10:00 - 15:00
02jul 10:00 - 15:00
03jul 10:00 - 15:00
04jul 10:00 - 15:00
05jul 10:00 - 15:00
06jul 10:00 - 15:00
07jul 10:00 - 15:00
08jul 10:00 - 15:00
09jul 10:00 - 15:00
10jul 10:00 - 15:00
11jul 10:00 - 15:00
12jul 10:00 - 15:00
13jul 10:00 - 15:00
14jul 10:00 - 15:00
15jul 10:00 - 15:00
16jul 10:00 - 15:00
17jul 10:00 - 15:00
18jul 10:00 - 15:00
19jul 10:00 - 15:00
20jul 10:00 - 15:00
21jul 10:00 - 15:00
22jul 10:00 - 15:00
23jul 10:00 - 15:00
24jul 10:00 - 15:00
25jul 10:00 - 15:00
26jul 10:00 - 15:00
27jul 10:00 - 15:00
28jul 10:00 - 15:00
29jul 10:00 - 15:00
30jul 10:00 - 15:00
31jul 10:00 - 15:00
01aug 10:00 - 15:00
02aug 10:00 - 15:00
03aug 10:00 - 15:00
04aug 10:00 - 15:00
05aug 10:00 - 15:00

Kontaktinformation


18630 Vallentuna
Telefon: 08-51186200

E-post: vallentuna.forsamling@svens...